Para pertencer á asociación tan so se require abonar unha cota familiar de 20,00 € ó ano.

Ser asociado/a de Queiroa daralle dereito a participar en tódalas actividades que realice a asociación.

Se desexa asociarse, contacte connosco AQUI.