Así quedou composta a Xunta Directiva de Queiroa despois da Asemblea Xeral celebrada o 16 de xuño de 2017

 

Presidenta:
Ana Isabel Becerra Illanes
Vicepresidente:
Secretaria:
Ana González Lourido
Tesoureira:
Vogal 1ª:
María José López Golpe
Vogal 2ª:
Nuria Tuñas Rodríguez
Vogal 3ª:
Roberto Busto Roó