*Na actualidade a asociación está formada polos seguintes membros:

A L U M N O S / A S
Actividade
AduAdultoso
Escoliña
Total
Gaita
5
10
15
Percusión
6
4
10
Baile Tradicional
17
44
61
Pandeireta e cantareiras
26
44
70
Acordeón
15
1
16
TOTAL alumnos/as
69
103
172
TOTAL alumnos/as diferentes
47
46
93

 

A S O C I A D O S / A S
TOTAL asociados/as da A.M.D.T. Queiroa
94

*Datos xaneiro 2017.